Undervisningsmateriale om grænselandet

Følgende undervisningsmateriale kan give inspiration til undervisning om mindretal og det dansk-tyske grænseland forud for et møde med Grænseforeningens Elevambassadører.

Telefon med "i et Grænseland"-undervisningsmateriale

ietGrænseland.dk

Grænseforeningen tilbyder det gratis undervisningssite ietGrænseland.dk, der henvender sig til ungdomsuddannelserne og de ældste folkeskoleklasser.

På sitet kan du finde yderligere inspiration og forslag til, hvordan blandt andet grænselande, multikulturalisme og identitet kan inddrages i undervisningen i samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag og tværfaglige forløb.

Undervisningsforløb

På sitet kan du finde forslag til undervisningsforløb med fokus på grænser nu og i fremtiden.

Se derudover forslag til undervisningsforløb om nationale identiteter og om folkenes selvbestemmelsesret.

Undervisningsmateriale

På sitet kan du se forslag til både fag- og skønlitteratur samt andet undervisningsmateriale her.

Du kan også downloade det tilknyttede hæfte "Fredelig sameksistens i grænselandet" samt gloselister på både dansk og tysk her.

imGrenzgebiet.de

Undervisningssitet imGrenzgebiet.de er det tyske modstykke til ietGrænseland.dk, der med fordel kan inddrages i tyskundervisningen og i tværfaglige forløb, hvor tyskfaget indgår.

Lærebog

Bogen "Grænseland - krig og kulturmøde" (red. Mette Hermann, forlaget Columbus 2009) er en grundbog, der henvender sig til tværfaglige forløb med inddragelse af fagene historie, dansk, tysk og samfundsfag.

Se flere forslag til litteratur og andet materiale til undervisningen på undervisningssitet ietGrænseland.dk.

Grænseland

Leksikon om grænselandet

I Grænseforeningens digitale leksikon om grænselandet med ca. 2500 artikler kan både undervisere og elever nemt og hurtigt finde oplysninger om grænselandets historie, kultur og natur.