Få besøg af Elevambassadørerne

Grænseforeningens Elevambassadører kommer ud på skoler i hele landet i grupper af 4-8 personer og starter en dialog med udgangspunkt i deres egne personlige fortællinger.

Elevambassadører på Campus Bornholm

Besøget kan indgå i undervisningen i forskellige fag på alle gymnasiale klassetrin og de ældste grundskoleklasser, herunder eksempelvis samfundsfag, dansk, historie og kulturforståelse, og egner sig særligt godt til tværfaglige forløb.

Book et besøg

Skal Elevambassadørerne besøge netop din skole, så kontakt pædagogisk konsulent i Grænseforeningen, Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk, +45 3026 5129.

Husk at oplyse følgende: 

  • skole og klasse (klassetrin)

  • fag og faglige sammenhæng

  • kontaktlærer

  • ønsket tidspunkt

Besøg kan kun garanteres ved bestillinger, der indgår mindst 30 dage før besøgets afvikling. Når der er fundet en gruppe elevambassadører, vil læreren blive kontaktet af en tovholder med hvem det endelige forløb for besøget aftales.

Et besøg fra Elevambassadørerne er gratis.

Bemærk, at det ved nogle besøg - afhængig af sted og tidspunkt - kan være nødvendigt for Elevambassadørerne at overnatte i lokalområdet. Her opfordres der til, at de 4-8 unge indkvarteres hos lokale elever, hvilket styrker ung-til-ung-mødet yderligere.

Besøget struktureres, så det passer ind i de fag og det tema, klassen arbejder med. Ved besøg i tyskklasser er det en forudsætning, at noget af dialogen foregår på tysk.

Det styrker mødet, når der i klasserne er et forhåndskendskab til det dansk-tyske grænseland, så Elevambassadørerne kan være med til at supplere og tydeliggøre det faglige stof.