Besøg et mindretalsgymnasium

Elevambassadørerne tilbyder også rundvisninger på et af de tre mindretalsgymnasier i det dansk-tyske grænseland. Læs mere om skolerne og find kontaktpersoner til henvendelser vedrørende besøg nedenfor.

Duborg-Skolen logo

Duborg-Skolen

Duborg-Skolen i Flensborg er Sydslesvigs ældste gymnasium og var indtil 2008 det eneste danske gymnasium i Slesvig-Holsten.

Duborg-Skolen blev grundlagt i 1920 som en dansk realskole. Gymnasiet med studentereksamen efter dansk mønster blev tilføjet i 1949.

Studentereksamen fra Duborg-Skolen har siden København-Bonn Erklæringerne i 1955 været anerkendt i både Danmark og Tyskland, og ligesom på A. P. Møller Skolen er eleverne fordelt fra 7. til 13. klasse.

Duborg-Skolen har ca. 500 elever.

For besøg på Duborg-Skolen kontakt:

Kristian Arentsen, lærer, kristian.arentsen@skoleforeningen.org

A.P. Møller Skolen blev indviet af dronning Margrethe i 2008.

A.P. Møller Skolen blev indviet af dronning Margrethe i 2008.

Foto: A.P. Møller Skolen

A.P. Møller Skolen

A.P. Møller Skolen i Slesvig blev taget i brug i 2008 og er en fællesskole med en gymnasial overbygning.

Skolen er navngivet efter skibsreder Arnold Peter Møller og er skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

A.P. Møller Skolen er med knap 600 elever den største danske skole i Sydslesvig.

For besøg på A.P. Møller Skolen kontakt:

Benjamin Rodacker, lærer, b.rodacker@yahoo.com

DGN logo

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig blev bygget i 1959 som en privatskole for det tyske mindretal i Danmark. Skolen lever både op til de krav, der bliver stillet til danske og tyske gymnasier.

Skolen tilbyder en dansk studentereksamen (1.-3.g.) og derudover en skriftlig bekræftelse af, at man har opfyldt kravene til en tysk studentereksamen (Abitur).

Skolen har ca. 150 elever.

For besøg på Deutsches Gymnasium für Nordschleswig kontakt:

Gerret Schlaber, lærer, gerret@deutschesgym.dk