Fra Haderslev til Hong Kong

Læs tidligere elevambassadør Anna Fuglsangs fortælling om, hvorfor hun føler sig hjemme i Hong Kong.

Anna Fuglsang (i midten) studerer statskundskab i Hong Kong

Anna Fuglsang (i midten) studerer statskundskab i Hong Kong

Foto: Privat

Mit navn er Anna Bülow Fuglsang. I 2018 blev jeg student fra DGN, det tyske gymnasium i Aabenraa, som mange fra det tyske mindretal går på. Når man vokser op med mere end én kultur, kan det nogle gange være svært at finde ud af ens tilhørsforhold. At være Elevambassadør betød for mig, at jeg blev udfordret i forhold til at reflektere over og sætte ord på, hvem jeg er. Det har været med til at give mig en større forståelse for Nordslesvigs historie og min egen identitet.

De fleste vil nok undre sig over, hvordan man som Sønderjyde/Nordslesviger ender med at studere statskundskab i Hong Kong. Det forstår jeg godt. Historien begynder inden jeg blev født og er forbundet med Sønderjyllands og det tyske mindretals historie.

Sønderjylland/Nordslesvig er præget af at grænsen mellem Danmark og Tyskland flere gange er blevet flyttet. Det har gjort mange af de lokales familiehistorier, inklusive min egen, markant anderledes end andres: vi har været danske og vi har været tyske. I dag er min familie dansk, men en del af det tyske mindretal. Samtidig var Sønderjylland i ’gamle dage’ et knudepunkt for mange handelsruter i Europa. Porcelæn og andre asiatiske goder blev fragtet med skib fra Hong Kong til Aabenraa, hvorefter de blev distribueret rundt i Europa. På den tid blev rederiet M. Jebsen grundlagt. Indtil 1920 sejlede rederiets skibe under tysk flag, men efter folkeafstemningen skiftede de til det danske flag. Rederiets grundlægger var ligesom min familie tysksindet. Den tysksindede befolkning i Sønderjylland kendte hinanden godt, og min bedstefar kom derfor til at arbejde for rederiet i både Shanghai og Hong Kong. På den måde bærer både Sønderjyllands og min families historie præg af den store fortælling og den sproglige og kulturelle diversitet i området.

"Det interessante er, at den kulturelle diversitet i Hongkong ligner den, jeg er vant til fra Sønderjylland", skriver Anna Fuglsang.

"Det interessante er, at den kulturelle diversitet i Hongkong ligner den, jeg er vant til fra Sønderjylland", skriver Anna Fuglsang.

Foto: Privat

Jeg tror, at diversiteten i lokalsamfundet og i min egen familie, har åbnet mine øjne for, hvad der er muligt. Hong Kong, en tidligere engelsk koloni, virkede som et sted jeg indirekte havde et tilhørsforhold til. Det interessante er, at deres kulturelle diversitet ligner den jeg er vant til fra Sønderjylland. Lokalbefolkningen snakker til hverdag kinesisk og engelsk. De fejrer engelske traditioner som jul og påske, men holder også kinesisk nytår. Ligesom nord og syd smelter sammen i Sønderjylland, smelter øst og vest sammen i Hong Kong. Derfor tror jeg også, at det har været let for mig at falde til i Hong Kong.

Når jeg er i Hong Kong, bor jeg på universitetets campus. Mine professorer og medstuderende kommer fra hele verden. Til dagligt taler jeg derfor både dansk, tysk, engelsk og kinesisk. Indenfor statskundskab er jeg begyndt at tage en del fag om menneskerettigheder, diplomati og international politik. Min baggrund har gjort, at jeg i fremtiden gerne vil arbejde med at sikre mennesker lignende rettigheder, som, jeg på trods af min minoritetsbaggrund, har oplevet i Nordslesvig. Jeg tror nemlig på, at diversitet øger forståelsen overfor andre.

"Til dagligt taler jeg både dansk, tysk, engelsk og kinesisk", skriver Anna Fuglsang.

"Til dagligt taler jeg både dansk, tysk, engelsk og kinesisk", skriver Anna Fuglsang.

Foto: Privat